09
Gru

Stypendia Prezydenta Miasta Gdyni

Wśród stypendystów Prezydenta Miasta Gdyni na rok szkoły 2017/18 znaleźli się nasi beneficjenci Marta Tryzna, Dominik Leżohupski i Michał Skowronek. Gratulujemy!